Komerčný priestor, maľovanie

Komerčný priestor,vrátenie do pôvodného stavu. Biela je späť