Údržba exteriéru

Údržba exteriéru zahŕňa starostlivosť o spevnené a zelené plochy  v kvalite, ktorú zákazník požaduje. Starostlivosť o spevnené plochy, rozdeľujeme na letnú a zimnú údržbu.

Letná údržba:

    • zametanie spevnených plôch
    • umývanie spevnených plôch
    • vyprázdňovanie odpadkových košov
    • odstraňovanie žuvačiek

Zimná údržba:

    • odstraňovanie snehu zo spevnených plôch
    • odbíjanie ľadu
    • zametanie spevnených plôch
    • posyp posypovým materiálom

Starostlivosť o zelené plochy zahŕňa:

    • zakladanie nového trávnika
    • výsadba okrasných rastlín a drevín
    • hnojenie trávnika
    • zavlažovanie trávnikov
    • kosenie trávnika