Schodisko z "portugalskej dovolenky"

Keď sa spojí postreh majiteľov z Portugalskej dovolenky a náš šikovný TÍM.

Kategoria: